Krug Sebastiana Riccija (Gaspare Diziani?)
Poklonstvo pastira, 5. desetljeće 18. st. (?)