Član istraživačkog tima izv. prof. dr. sc. Damir Tulić je sudjelovao na međunarodnom znanstvenom skupu ,,La chiesa di Santa Maria dei Servi e la comunità veneziana dei Servi di Maria (secoli XIV-XVIII)” koji se održavao online 3. – 4. 12. 2020. u Veneciji.

Poveznica na program i sažetak skupa: https://www.chiesedivenezia.eu/project/la-chiesa-di-santa-maria-dei-servi-e-la-comunita-veneziana-dei-servi-di-maria-secoli-xiv-xviii-venezia-3-4-dicembre-2020/