Drugi i međunarodni znanstveni skup u okviru projekta održat će se 25. i 26. listopada 2018. u dvorani 230 Filozofskog fakulteta u Rijeci (Sveučilišna avenija 4) s početkom u 10:00. Projektni tim će predstaviti rezultate dosadašnjih istraživanja u sklopu projekta, a predavanja su okupljena pod zajedničkim tematskim nazivom ,,JAVNE I PRIVATNE NARUDŽBE: Naručitelji i djela na području sjevernog Jadrana u vrijeme ranog novog vijeka”.

Program skupa možete preuzeti ovdje.

Knjižicu sažetaka možete preuzeti ovdje.