Objavljena je knjiga člana istraživačkog tima izv. prof.dr. sc. Larisa Borića napisana u suautorstvu s izv. prof. dr. sc. Jasenkom Gudelj, s naslovom “Uveliko i u malo: lik i likovnost renesansnog Cresa ” u nakladi Sveučilišta u Zadru (Biblioteka Zephyrus: monografije Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru).  Knjiga je prva sveobuhvatna studija sretnog razdoblja grada Cresa od polovine 15. do prvih desetljeća 17. stoljeća iz perspektive povjesničara umjetnosti. Autori knjige ocrtali su arhitektonsku i vizualnu kulturu ovoga naselja u vrijeme kada od drevnog središta otočja, sada malaričnog i prometno zapostavljenog Osora, preuzima ulogu sjedišta mletačkog kneza i biskupa. Posljedično širenje i mijene gradskog tkiva kao i nova arhitektonska, klesarska i slikarska ostvarenja u gradu stvaraju pritom nove identitetske matrice. One su ovdje protumačene u svjetlu konsolidacije mletačke vlasti na istočnoj jadranskoj obali, vjerskih previranja i katoličke obnove, ali i zamaha na polju umjetnosti i kulture koji je bio stimuliran istraživanjima antičkih uzora. U konačnici, renesansni Cres definira se kao jedno od čvorišta kvarnerske klesarske i kiparske produkcije, plodno i utjecajno tržište za mletačke umjetnine ali i širi virtualni prostor promišljanja grada, povijesti i umjetnikove uloge u društvu.  
Dio istraživanja vezanih uz pripremu ove knjige financiran je sredstvima projekta Hrvatske zaklade za znanost ET TIBI DABO: naručitelji i donatori umjetnina uIstri, Hrv. primorju i Dalmaciji od 1300. do 1800. godine (DONART IP-2016-06-1265).