Dana 19. studenoga 2020. godine, članica istraživačkog tima Mateja Jerman uspješno je obranila doktorsku disertaciju naziva Liturgijski predmeti od plemenitih metala od 1400. do 1800. godine na području nekadašnje Pulske biskupije  na Sveučilištu u Zadru. Mentor ovog rada bio je izv. prof. dr. sc. Darmir Tulić, a komentorica doc. dr. sc. Ana Mišković. U povjerenstvu za obranu bili su prof. dr. sc. Nina Kudiš (predsjednica povjerenstva), izv. prof. dr. sc. Laris Borić te izv. prof. dr. sc. Damir Tulić. Obrana se održala putem video prijenosa u aplikaciji MS Teams.