Treći znanstveni skup u okviru projekta održat će se 15. i 16. studenog 2019. u dvorani 113 Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV. 2) s početkom u 15 sati prvog dana skupa. Projektni tim će predstaviti rezultate dosadašnjih istraživanja u sklopu projekta, a predavanja su okupljena pod zajedničkim tematskim nazivom ,,Umjetnine, naručitelji i donatori II”.

Program skupa s knjižicom sažetaka možete preuzeti ovdje.