Dana 8. srpnja 2020. godine, članica istraživačkog tima Ana Šitina uspješno je obranila doktorsku disertaciju naziva “Slikarstvo 16. i 17. stoljeća u Šibenskoj biskupiji” na Sveučilištu u Zadru. Mentor ovog rada bio je izv. prof. dr. sc. Laris Borić, a komentorica prof. dr. sc. Nine Kudiš. U povjerenstvu za obranu bili su prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić (predsjednica povjerenstva), prof. dr. sc. Emil Hilje te prof. dr. sc. Nina Kudiš.