Od rujna 2018. istraživačkom timu projekta ET TIBI DABO: Naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800., pridružio se je novi član. Riječ je o mladom istraživaču Mariu Pintariću koji je u lipnju 2018. završio studij povijesti i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci te stekao zvanje magistra povijesti umjetnosti i magistra edukacije povijesti obranom diplomskog rada s naslovom Mramorna skulptura i altaristika Zborne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rijeci, a pod mentorskim vodstvom doc. dr. sc. Damira Tulića. Tema njegovog istraživanja su naručitelji i umjetnici u Rijeci i njezinoj neposrednoj okolici u razdoblju od 1600. do 1800. godine.