Katedra za umjetnost ranog novog vijeka pri Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci s osobitim veseljem vas poziva na znanstveni skup: Umjetnička baština ranog novog vijeka u Rijeci, Hrvatskom primorju i Istri nova istraživanja i spoznaje.

Riječ je o zaključnom skupu znanstvenog projekta Umjetnička baština srednjeg i ranog novog vijeka u Rijeci, na Kvarneru i u Istri, poduprijetog od Sveučilišta u Rijeci što će se održati 7. lipnja 2018. u dvorani 207 (II. kat) Filozofskog fakulteta u Rijeci (Sveučilišna avenija 4) s početkom u 10:00 sati.

Knjiga sažetaka (pdf)