Ime autora: radionica Majstora (Stjepana) iz Kranja
Naziv umjetnine: Reljef mletačkog lava sv. Marka
Smještaj:  barokna loža ispred glavnih gradskih vrata, Oprtalj, Istra
Vrijeme nastanka: 1529. godina
Materijal: istarski tvrdi vapnenac
Dimenzije: 158x135x36 cm
Naručitelj: Benedetto da Mosto,  oprtaljski podestat 1529. godine

Reljef krilatog lava sv. Marka prikazanog u kročećem stavu (andante). Desnom prednjom šapom lav drži knjigu evanđelja s nepotpunim natpisom koji se u tri retka pruža duž obje otvorene stranice, PAX / TIBI / MAR // CE / EV / AN(GELISTA MEUS). Duž ruba ploče nad knjigom je prikazan obzidani grad s kulom na vrhu uzvisine. Podno torza između kopna na kojem počiva prednja lijeva šapa i mora ispod stražnjih šapa visokim reljefom istaknut je podestatov grb. Donjim rubom ploče teče natpis: BENEDICTUS DE MUSTO PRAETOR POSUIT MDXXVIIII. Reljef je pripisan radionici Majstora iz Kranja, protomajstora renesansne pregradnje oprtaljske župne crkve, čiji je opus S. Štefanac nedavno opsežnije revalorizirao oko imena Majstora Stjepana.

Reljef je od 18. stoljeća bio uzidan na drugom katu pročelja gradske vijećnice stradale 1944. godine. Izvorno se možda nalazio u loži podno gradske vijećnice (čiji su lukovi zazidani baroknom pregradnjom) ili na gradskim zidinama, svakako na nekom od graditeljskih poduhvata oprtaljskog podestata Benedetta da Mosta.

Bibliografija: G. Vesnaver, „Notizie storiche del Castello di Portole nell’Istria”, Archeografo Triestino, n.s. sv. X. Trieste 1884, str. 157-195, 231-268, 425-427. R. Ivančević, „Župna crkva Sv. Jurja u Oprtlju”, Radovi odsjeka za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1963., sv. IV., str. 19-44; G. Radossi, „Stemmi di rettori e di famiglie notabili di Portole in Istria“, Atti Centro di ricerche storiche-Rovigno, sv. XV., Trst-Rovinj 1985., str. 279-310; M. Bradanović, „Sljedbenik “Majstora iz Kranja” u službi Serenissime“, Acta Bullearum I., Buje 1999., str. 85-92, A. Rizzi, Leoni di San Marco. Il simbolo della Repubblica veneta nella scultura e nella pittura, vol. II., Arsenale Editric – EBS Regione del Veneto – Giunta, 2001., 108-109, S. Štefanac, „Meister Stefan aus Krainburg, der lezte Vertreter der spätgotischen Architectur in Oberkrain”, Zbornik za umetnostno zgodovino, Ljubljana, 2016. 57-82., M. Bradanović, „Prilozi problematici istraživanja gotičke arhitekture na sjevernom Jadranu“, Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Radovan Ivančević 1931.-2004., DPUH, Zagreb, 2016., 63-71.

MB