Kako citirati skedu?

Ime i prezime autora, naziv djela, skeda na stranici projekta „Et tibi dabo: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine“, adresa skede, pristupljeno datum

primjer:

Mateja Jerman, Par zidnih svijećnjaka Leopolda I., skeda na stranici projekta „Et tibi dabo: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine“, http://donart.uniri.hr/djela-i-narucitelji/primijenjena-umjetnost/par-zidnih-svijecnjaka-leopolda-i/ , pristupljeno 1.3.2018.