Prvi znanstveni skup u okviru projekta održao se je 17. i 18. studenog 2017. na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Članovi projektnog istraživačkog tima predstavili su rezultate dosadašnjih istraživanja u sklopu projekta, a predavanja su bila okupljena pod zajedničkim tematskim nazivom „Umjetnine, naručitelji i donatori”.

Popis izlaganja:

Nina Kudiš, Conte Daniele Antonio Bertoli i Pranje nogu Pietera Thijsa iz bribirske župne crkve

Damir Tulić, SIBI ET SUIS: naručitelji i donatori mramornih oltara i skulpture u Rijeci 18. stoljeća

Ivan Braut, Krasanka Majer Jurišić, Uloga naručitelja u Rabu u 15. i 16. stoljeću

Laris Borić, Naručiteljski profil fra Antonia Marcella Petrisa u kontekstu creskih mijena ranog novog vijeka

Mateja Jerman, Pulski i porečki biskup Francesco Polesini kao donator umjetnina

Ana Šitina, Donacije i umjetnički ukus plemićke obitelji Tetta u Šibeniku

Željko Bistrović, Naručitelji i posvetni natpisi na umjetninama gotičkog razdoblja u Istri

Marijan Bradanović, O gradnji pravoslavne crkve sv. Nikole u Rijeci i ulozi njezinih naručitelja

Josip Višnjić, Andrija I. Kršanski i kršanska utvrda u njegovo vrijeme

Iva Jazbec Tomaić, Pontifikalni ornati porečkih biskupa u 18. stoljeću

Petar Puhmajer, Naručitelji i izgradnja stambenih kuća i palača u Bakru 18. i početka 19. stoljeća

Danijel Ciković, Poliptih Paola Campse iz Baške i njegov naručitelj

 

Program skupa PDF.

Plakat PDF

Knjižica sažetaka PDF

Galerija slika: