Ime autora: Pietro Nobile (Tesserete, 1774 – Beč, 1854.)

Naziv umjetnine: Vižinada iz arhivske serije Viaggio artistico attraverso l’Istria

Smještaj: Državni arhiv u Rijeci, Zbirka arhivskog gradiva Gradskog muzeja u Puli, k. 8, br.15,  broj crteža 63, predmet crteža – Vižinada

Vrijeme nastanka: oko 1815.  godine

Materijal: olovka na papiru

Dimenzije: 39 x 25 cm

Naručitelj: autor je crtež napravio za vlastite potrebe, a u sklopu službenih putovanja na kojima je iz Trsta pohodio Istru kao javni inženjer francuske i austrijske uprave zadužen za javnu infrastrukturu, arhitekturu i spomenike

 

Crtež Vižinade najraniji je poznati prikaz središta Vižinade s javnom cisternom, ložom s fontikom, kućom Grimani i drugim kućama, u drugoj polovini 20. stoljeća devastiranog gradskog središta. Dio je serije od osamdeset i dva crteža ovog glasovitog arhitekta i konzervatora nastalih za njegovih putovanja Istrom, u svojstvu inženjera  tršćanskog Ureda za javno graditeljstvo (Direzione delle Fabbriche). Crteži su se nalazili u Nobileovom vlasništvu te ih je iz Trsta odnio u Beč, da bi se nakon njegove smrti 1854. godine i povremenih premještanja protkanih brojnim peripetijama, krećući se između Beča, Trsta, Kopra a zatim opet Trsta, zalaganjem Camilla De Franceschija skrasili u Puli (Biblioteca provinciale e archivio di Pola). Nakon Drugog svjetskog rata, zajedno s mnogo drugog istarskog arhivskog i bibliotečnog gradiva premješteni su u Rijeku. Državni arhiv u Rijeci u kojem se čuva ova zbirka crteža, ali i Sveučilišna knjižnica u Rijeci, Zavod za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci i riječki Konzervatorski odjel Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske, institucije su koje danas čuvaju ovo u pravilu još nedovoljno valorizirano, a dijelom i posve neobjavljeno gradivo istarske provenijencije.

 

 

 

Bibliografija:  M. Bradanović, Istra iz putnih mapa Pietra Nobilea, Koper/Capodistria 2012., D. Krmac (ur.), Pietro Nobile: Viaggio artistico attraverso l’Istria: Istarski motivi početkom 19. stoljeća/Motivi istriani di inizio Ottocento/Istrski motivi z začetka 19. stoljetja, Koper/Capodistria 2016.

 

MB