Ime autora: nepoznati altaristi

Naziv umjetnine: Oltar Gospe od Milosti (nekadašnji oltar svetog Petra Alkantarskog)

Smještaj: crkva svetog Lovre, Šibenik

Vrijeme nastanka: 1704. godina

Materijal: višebojni mramor

Dimenzije: 557 x 245 cm

Naručitelj ili donator: Urban Fenzi (1651. – 1704.)

 

Uz južni zid crkve sv. Lovre u Šibeniku, između oltara sv. Ante Padovanskog i oltara sv. Blaža, smješten je oltar Gospe od Milosti, izgrađen od višebojnog mramora. Pravokutni je stipes oltara podignut na dvije stepenice. S prednje je strane ukrašen izduženom reljefnom kartušom, uokvirenom povijenim volutama na žutom mramoru, koju flankiraju plitki, dekorativni pilastri. Nad stipesom se uzdiže slavolučni retabl kojeg tvore četiri stupa od crvenog mramora s korintskim kapitelima. Oni flankiraju središnji dio namijenjen lučno zaključenoj pali. Stupovi nose prekinuti arhitrav i friz, dok vijenac kontinuira iznad luka pale. Vanjski je par stupova postavljen u stražnji plan, a unutrašnji je istaknut te nad obratom gređa nosi segmente prekinutog polukružnog vijenca. Interkolumnij je ispunjen žutim i ljubičastim mramorom u vidu izduženih ovala. U središtu prelomljena zabata dodiruju se dvije plitko klesane volute koje tvore postament za kameni kip Djeteta Isusa s desnicom uzdignutom na blagoslov. Njega flankiraju sjedeće skulpture Marije s lijeva te svetog Josipa s desna, a postavljene su na segmente zabata. Unutar naknadno prepravljenog prostora za palu sada se nalazi mramorno polje s malenom slikom Gospe od Milosti u srebrnom okviru lijevo i desno od kojeg se šire dvije reljefne mramorne girlande. Iznad slike se nalazi zlatna golubica Duha Svetoga pod raskošnim zastorima baldahina nad kojim je, u središtu luka, grb obitelji Fenzi,  izveden u mramornoj inkrustaciji.

Naručitelj ovog oltara bio je Urban Fenzi (1651. – 1704.), istaknuti vojskovođa i pukovnik  koji je u vrijeme Morejskog rata ostvario velika postignuća, osobito se istaknuvši na šibenskoj bojišnici zbog čega je nagrađen raznim titulama, na primjer stekao je titulu „Cavalliere di San Marco“ i plemićki status „conte veneto“. Oltar koji je naručio 1704. godine bio je izvorno posvećen sv. Petru Alkantarskom te ga je u to vrijeme krasila monumentalna polukružno zaključena pala nepoznatog autora s prikazom Sv. Petra Alkantarskog. Ona je danas premještena u samostan, a do promjene titulara oltara došlo je 1892. kada je u njezin prostor umetnuta manja, ali jako štovana slika s prikazom Gospe s Djetetom tzv. Gospe od Milosti, zbog čega je došlo i do skulptorskih preinaka na oltaru. Stoga mramorne dekoracije uokolo slike nisu dio strukture naručene početkom 18. stoljeća, nego su dodane u vrijeme preinake. Tada su postavljene i tri skulpture nad prelomljenim zabatom koje predstavljaju svetu Obitelj, odnosno Mariju s lijeva, Krista te svetog Josipa s desna. Međutim, nije jasno jesu li ti dodani dijelovi načinjeni u to vrijeme ili su, vjerojatnije preuzeti s nekog starijeg, srušenog oltara.

 

O oltaru se malo pisalo te do sada nije objavljen. Spominje ga F. Galvani 1884. godine, baveći se obitelji Fenzi i njihovim grbom te J. A. Soldo pišući o sačuvanom inventaru samostana i crkve sv. Lovre u Šibeniku iz 1711. godine. O životu i djelu Urbana Fenzija pisala je 2011. L. Čoralić, donoseći brojne biografske podatke o naručitelju. Poznavanje istih ključno je za ispravno interpretiranje i rasvjetljavanje narudžbe oltara te njegovih kasnijih preinaka.

 

Bibliografija:  F. Galvani, Il re d’armi di Sebenico con illustrazioni storiche, Venecija 1883., str. 118.; J. A. Soldo „Samostan sv. Lovre u Šibeniku“, Kačić: Zbornik provincije Presvetog Otkupitelja, Split 1967., str. 100.; L. Čoralić, „Od zapovjednika hrvatske konjice do gorljivih autonomaša – šibenska obitelj Fenzi (XVII. stoljeće – početak XX. stoljeća)“, Povijesni prilozi, 41, Zagreb 2011., str. 204-231.