Od kada je 1963. godine Francis Haskell objavio svoju knjigu Patrons and Painters: A Study in the Relation between Italian Art and Society in the Age of Baroque, metodologija istraživanja u povijesti umjetnosti doživjela je velike promjene, no svijest o potrebi što temeljitijeg poznavanja motivacija i nakana naručitelja, a s ciljem boljeg razumijevanja konteksta nastanka, pa i stilskih osobina umjetničkih djela, nije jenjala. U skladu sa suvremenim tendencijama objedinjavanja različitih, nekad čak suprotstavljenih metodoloških pristupa, ovaj će projekt koristiti kako strategije „socijalne povijesti umjetnosti“, tako i one svojstvene stilskoj analizi, atribucionizmu i istraživanju pisanih izvora. Cilj projekta ET TIBI DABO: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine jest istražiti na nizu primjera utjecaj društvenih elita i pojedinaca na širenje određenih umjetničkih oblika, stilova i rješenja. Taj su proces na području Hrvatske koje će biti u žarištu ovog istraživanja, dijelom kreirali i najvažniji predstavnici europskih dvorova, poput habsburških careva, bavarskih vojvoda, venecijanskih duždeva, apostolskih nuncija i kardinala. Uvid u razloge i odlike njihovih narudžbi omogućit će bolje razumijevanje položaja i htijenja lokalnih donatora u europskom kontekstu.

Primjenom metode istraživanja pojedinačnih slučajeva (case study), pokušat će se doći do općenitijih zaključaka, primjenjivih ne samo na područje jadranske Hrvatske, već i na cijeli nekadašnji teritorij Mletačke republike, kao i na područje Apeninskog poluotoka i Srednje Europe.