Ime autora: nepoznati slikar

Naziv umjetnine: Uznesenje Marijino sa sv. Margaretom i sv. Jurjem

Smještaj: crkva Sv. Margarete, Jadrtovac

Vrijeme nastanka: nakon 1643. godine

Materijal: ulje na platnu

Dimenzije: 115 x 86 cm

Naručitelj ili donator: Margarita Andreis

Na polukružno zaključenoj pali glavnog oltara crkve sv. Margarete u selu Jadrtovac u blizini Šibenika prikazana je Uznesenje Marijino sa sv. Margaretom slijeva i sv. Jurjem zdesna, u donjem dijelu kompozicije. Crtež je vrlo tvrd s naglašenim konturnim i strukturalnim linijama. Dominantne su spiralne i pužolike linije na oblacima te nizovi gustih paralelnih i ravnih linija na plaštevima sv. Margarete i sv. Jurja. Lica su tipizirana i vrlo slična, pokreti kruti, a kolorit zagasit i jednoličan. Pala se nalazi na originalnom drvenom glavnom oltaru, za kojega se temeljem dekorativne motivike okvirno može pretpostaviti da je nastao u drugoj polovici ili tijekom zadnjih sesetljeća 17. stoljeća. Zanimljivo je da su fizionomije svetaca i anđela izrađenih u drvu, kao i draperija na njihovoj odjeći vrlo slični onima na pali, što bi moglo ukazivati da je sve izvela ista radionica.

O slici je dosada pisao jedino Krsto Stošić citirajući arhivski dokument o narudžbi pale. U njemu stoji kako je 1. kolovoza 1643. godine Margarita Andreis ostavila pedeset dukata za sliku sa sv. Margaretom u crkvi istoimene svetice u selu Zamurva (današnji Jadrtovac). Riječ je o udovici Jurja Andreisa koja je ranije bila udana za pokojnog Krstu Spalatina iz Raba. Naručiteljica je očigledno željela prikazati svece zaštitnike svojega i muževljeva imena pod Gospinim okriljem. Na slici je od nedavne restauracije vidljiv i natpis ANNO 1790, koji najvjerojatnije upućuje godinu popravka slike. No, tek će buduća istraživanja moći dati odgovor na pitanje je li ovdje riječ o preslikanom djelu iz druge polovice 17. stoljeća ili njegovoj replici s kraja 18.

Na istom oltaru se nalazi i drveni, polikromirani tabernakul s tri zanimljive male slike polukružnog završetka koje krase njegove stranice. U središtu je prikazana scena Imago pietatis, slijeva je sv. Katarina, dok je na desnoj stranici sv. Luca. Riječ je o veneto-kretskom slikaru koji slika alla latina. Ove slike manjeg formata  izvedene su šablonski, kolorit je žarkih tonova, a dominantno izražajno sredstvo je linija kojom se kao i lumeggaturama ostvaruje privid volumena. Slikari toga tipa bili su vrlo popularni u pučkoj umjetnosti 17. stoljeća, a temeljem komparativnih analogija i specifičnih lajtmotiva, autor ovih slika može se povezati s opusom tzv. „Majstora L“.

Bibliografija: K. Stošić, Sela šibenskog kotara, Šibenik, 1941., str. 63.