Ime autora: Petar Radov (Trogir ? – Rab,  nakon 1514.)
Naziv umjetnine: Nadgroban ploča
Smještaj: Franjevačkog samostana sv. Bernardina, Kampor, otok Rab
Vrijeme nastanka: oko 1506. godine
Materijal: breča
Dimenzije: 173 x 82,5 cm
Naručitelj ili donator: Andrea Cimalarcha (Venecija, ? – vijesti od 1492.- 1506.)

Nadgrobna je ploča pravokutnog formata izrađena od ružičaste breče i skulptorski obrađene površine. Istaknuti profilirani rub uokviruje ploču na čijoj je površini prikazana simetrična kompozicija. Uz gornji su rub dvije karike o koje su obješene girlande na čijim su rubovima izvijene vrpce. O središnju je kariku obješen grb u obliku štita zaobljena dna s nizom perli uz rub. Na štitu je prikazan lav propet u desnu stranu iza kojeg su dvije dijagonalno postavljene grede. Iz bočnih strana štita vijore se naborane vrpce s izduženim račvastim završecima na kojima su kuglice. Ispod štita, u donjem dijelu ploče, prikazano je istaknuto pravokutno polje obješeno o klin s malenim volutama na bočnim stranama i vrpcama na dnu.

Ploča je bez natpisa, jer nikada nije bio uklesan. Izostanak je imena pokojnika, uz određene heraldičke sličnosti, naveo na mišljenje kako ona pripada utemeljitelju kamporskog samostana, Petru Caru, te da je rad Andije Alešija. Ispravnu dataciju i atribuciju postavlja Cvito Fisković uvrstivši je u opus Petra Radova.

 Do 1893. godine ploča je bila u podu kapele Blažene Djevice Marije, još zvane Grčke Gospe, smještene sjeverno od ulaza u crkvu sv. Bernardina. Kapelu je 1506. godine dao podići Andrea Cimalarcha koji je oporučno ostavio novac i zadužio svoju sestru Mariju da izvrši oporuku o čemu svjedoči uklesani natpis na zidu kapele.

Članovi obitelj Cimalarcha (Cimalarca ili Zimalarca), Giovanni i nećak mu Andrea, javljaju se kao trgovci i mletački trgovački predstavnici u Dalmaciji te na Rabu od 70-ih godina 15. stoljeća. Andrea je bio nastanjen u rapskoj Donjoj ulici nedaleko kuće Nimira, a na samom je kraju 15. stoljeća primljen u otočko plemstvo. Podizanjem i opremanjem kapele u koju smješta reprezentativnu nadgrobnu ploču zasigurno se nastojalo potvrditi i istaknuti stečeni ugled u otočkoj sredini.

Ploča je, izuzev natpisa i grba, gotovo identična onoj primicerija Andrije Bice u rapskoj katedrali koja je datirana natpisom u 1496. godinu. Obje se ploče pripisuju klesaru Petru Radovu Trogiraninu udomaćenom na Rabu. Njegove radove karakteriziraju renesansni motivi, poput naborane vrpce s kuglicama i karakteristične girlande koje je preuzeo od Ivana Duknovića prilikom djelovanja na budimskom dvoru tijekom posljednje četvrtine 15. stoljeća.

Bibliografija: L. Brusić, Otok Rab, Zagreb, 1925.; A. Bonifačić, Samostan svete Eufemije. Kampor na otoku Rabu. Zagreb, 1985.; C. Fisković, „Prilog poznavanju kiparstva i graditeljstva 15. i 16. stoljeća u Rabu“, Rapski zbornik, Zagreb-Rab, 1987., 321-332.; M. Domijan, Rab, grad umjetnosti, Zagreb 2001.

IB