Ime autora: Andrija Aleši (Drač, Albanija, 1420/25 – Split, 1504/05)
Naziv umjetnine: Ostaci ograde sa stupićima i kipovima anđela
Smještaj: župni ured, Barbat, otok Rab
Vrijeme nastanka: 1453/4.
Materijal: vapnenac
Dimenzije: različite dimenzije, kipovi anđela: 35 x 25 x 15 cm
Naručitelj ili donator: Kolan Cernotta ili Nikola Scaffa (Rab, vijesti u notarskim zapisima u drugoj i trećoj četvrtini 15. st.)

U spremištu župnog dvora u Barbatu pohranjeno je više kamenih ulomaka dopremljenih s različitih rapskih lokaliteta. Među njima je sedam ulomaka tankih stupića i greda s trilobnim arkadama koje su svojevremeno činili cjelinu, odnosno nisku ogradu. Njezin su sastavni dio bila i dva dopojasna lika anđela bakljonoša od kojih je jedna sačuvan u iznimno lošem stanju potpuno uništena lica i prednjeg dijela tijela. Drugi je anđeo bolje sačuvan, a ispod slojeva recentnog bijelog naliča nazire se polikromirana plava tunika.

Smatra se da navedeni ulomci potječu iz srušene samostanske crkve sv. Ivana Evanđelista, nekadašnje crkve benediktinskog i kasnije franjevačkog samostana. Crkva je napuštena krajem 18., a početkom 20. stoljeća je već ruševna. Temeljem arhivskih dokumenata i povijesnih crteža prvih istraživača poznato je da su u bočnim brodovima, pored ulaza u crkvu bile dvije kapele podignute sredinom 15. stoljeća. Iz sačuvanih ugovora znamo da je prvu dao podignuti Kolan Cernotta, a odmah potom Nikola Scaffa. Oba su istaknuta člana rapskog plemstva na taj način htjeli osigurati povlašteno mjesto za svoj ukop u tada najvažnijoj redovničkoj crkvi u Rabu. Posao izrade povjerili su dalmatinskom majstoru Andriji Alešiju koji je za njih trebao izgraditi kapele sa svodovima te isklesati ukrasne dijelove. Među njima su ograda s likovima anđela. O značaju samog čina izgradnje prve od dviju kapela svjedoči sačuvani natpis u kojem  se navodi ime naručitelja, majstora te godina izgradnje. Osim spomenutog natpisa, iz uništene je crkve sačuvano nekoliko ulomaka arhitektonske plastike, zatim naknadno iskorištena nadgrobna ploča Kolana Cernotte te ulomci ograde sačuvani u Barbatu.

Zanatski vješto isklesani rad spada u brojnu skupinu ograda kapela koje je Aleši sa svojom radionicom gotovo serijski proizvodio za naručitelje duž obale Dalmacije. Među njima je Rab svojevrsna posebnost gdje je u kratkom razdoblju izradio čak sedam takvih ograda za obiteljske kapele u katedrali i drugim sakralnim objektima. Oblikovno, ti radovi nastaju u duhu kasne gotike, a figuralnu plastiku karakteriziraju likovi širokih lica, ukočena osmjeha i pokreta.

Bibliografija: neobjavljeni rad; o djelovanju A. Alešija na Rabu: C. Fisković, K. Prijatelj, Albanski umjetnik Andrija Aleši u Splitu i na Rabu, Split 1948.

IB