prof. dr. sc. Nina Kudiš
(NK)
Filozofski fakultet u Rijeci
CROSBIAcademia.edu
prof. dr. sc. Marijan Bradanović
(MB)
Filozofski fakultet u Rijeci
CROSBIAcademia.edu
izv. prof. dr. sc. Damir Tulić
(DT)
Filozofski fakultet u Rijeci
CROSBIAcademia.edu
dr. sc. Petar Puhmajer
(PP)
Hrvatski restauratorski zavod
CROSBIAcademi.edu
dr. sc. Krasanka Majer Jurišić
(KMJ)
Hrvatski restauratorski zavod
CROSBIAcademia.edu
dr. sc. Josip Višnjić
(JV)
Hrvatski restauratorski zavod
Academia.edu
izv. prof. dr. sc. Laris Borić
(LB)
Sveučilište u Zadru
CROSBIAcademia.edu
dr. sc. Ana Šitina
(AŠ)
Sveučilište u Zadru
CROSBIAdademia.edu
dr. sc. Danijel Ciković
(DC)
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
Academia.eduCROSBI
dr.sc. Iva Jazbec Tomaić
(IJT)
Grad Rijeka, Odjel za kulturu
Academi.edu
dr. sc. Mateja Jerman
(MJ)
Ministarstvo kulture RH, Konzervatorski odjel u Rijeci
Academia.edu
Ivan Braut
(IB)
Ministarstvo kulture RH, Konzervatorski odjel u Rijeci
Academia.edu
Mario Pintarić
(MP)
Filozofski fakultet u Rijeci
Academia.eduCROSBI
Marin Bolić
(MBO)
Filozofski fakultet u Rijeci
Academia