Ime autora: nepoznati graditelji

Autor oslika: radionica majstora Vincenta iz Kastva

Naziv umjetnine: crkva sv. Marije na Škrilinah

Smještaj: Beram

Vrijeme nastanka: 15. stoljeće

Materijal: kamen, drvo, kupa

Dimenzije: /

Naručitelj ili donator: bratovština sv. Marije

Crkva sv. Marije na Škrilinah nalazi se nedaleko od Berma, u blizini groblja. Sagrađena je u prvoj polovici 15. stoljeća, a oslikana je 1474. godine. To je jednobrodna građevina, s pravokutnim svetištem, odvojenim od lađe trijumfalnim lukom. Nepoznati graditelji zabilježeni su jedino prema na nekoliko mjesta uklesanim klesarskim znakovima. Zidovi su građeni pravilnim, dobro obrađenim klesancima, a unutrašnje im je lice formirano manjim kamenim blokovima koji su žbukani i oslikani. Pred ulazom u crkvu je lopica i zvonik, a sa stražnje strane sakristija, dograđena u obnovi 1912. godine.

Crkva je poznata po ciklusu zidnih slika, živih boja, bogatih motiva i jasne kompozicije, koji je 1474. godine izradila radionica majstora Vincenta iz Kastva. Stilski i rukopisno oslici se odlikuju morfologijom tzv. Knitterungstila, za što je karakteristično oblikovanje trodimenzionalnog prostora, proučavanje svakodnevnog života, individualizacija ljudskih likova na  prikazima,  pokreti  i  plastičnost  likova,  bogatstvo  kostima,  narativni  opisi  ambijenata  i  bogatstvo  nabora  na  draperijama. Uz to, koristeći grafičke predloške beramski  majstori  dodaju  i  nove  elemente u kojima se prepoznaje svakodnevnica i običaji samog lokaliteta, poštujući i istarske tradiciju izvedbe. Naslikani su prizori marijanskog i kristološkog ciklusa, sveci, Ples mrtvaca, Prvi grijeh, Kolo sreće i Poklonstvo kraljeva. Ples mrtvaca jedini je prozor s tim ikonografskim motivom u Hrvatskoj, dok u slovenskom dijelu Istre postoji još jedan, u crkvi sv. Trojstva u Hrastovlju (iz 1490.). Beramski se oslik po ikonografskom repertoaru povezuje s Plesom mrtvaca u Oratorio dei Disciplini u Clusoneu (iz 1485.), no oblikovanje rasplesanih likova kostura i ljudi bliže je prikazu tzv. Baselske grupe (1431. – 1440.).

Oslikani drveni strop iznad broda crkve, postavljen je u vrijeme velike barokne obnove 1709. godine. Tom je prilikom srušen i križno-rebrasti svod u svetištu i zamijenjen ravnim stropom, povišen je pod crkve, otvoreni su novi prozori, podignut je zvonik na preslicu i dograđena je lopica. Svetište je dobilo novi mramorni oltar, djelo Mihovila Ladavca i Franje Golopa.

Strop je sastavljen je od 63 kvadratne kasete urešene pozlaćenim pasiflorama i motivima otvorenih čaški iz kojih izlaze razlistale stabljike s cvijećem i plodovima prisutnim u kršćanskoj simbolici, dok je u oktogonalnom središnjem polju naslikan prikaz Uznesenja Blažene Djevice Marije i uz njega su naslikani kerubini. Slikarska izvedba te koncepcija i impostacija figura govore u prilog pretpostavci da je beramski stropni oslik naslikao isti autor koji je oslikao drveni strop grobljanske crkve sv. Petra i Pavla u Trvižu, datiran u 1703. godinu.

Bibliografija:

B. Fučić, Meštri u Bermu, Bulletin JAZU, 1958, 2; V. Ekl, Beramski reljef, Bulletin JAZU , 1960, 2–3; M. Prelog, Neki grafički predlošci zidnih slikarija u Bermu, Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti, 1961, 3; B. Fučić, Istarske freske, Zagreb 1963; Bulletin razreda za likovne umjetnosti JAZU – Znanstveni referati održani na svečanoj proslavi povodom 500-godišnjice dovršenja opusa zidnih slika signiranih godine 1474. po domaćem majstoru Vincentu iz Kastva u gotičkoj crkvi Majke Božje na Škriljinah na groblju u Bermu u Istri, 1977.; B. Fučić, Vincent iz Kastva, Zagreb – Pazin 1992.; A. Škrobonja,  Sveti  od  zdravlja:  Ilustrirani  leksikon  svetaca  zaštitnika,  Zagreb, 2004.; T. Vignjević, Mrtvaška plesa v Bermu in Hrastovljah, Prispevki k ikonografiji motivike plesa smrti v istrski slikarski šoli, Annales: Series historia et sociologia, 15(2), 2004., 253–262;  T. Vignjević, Ples smrti: Prispevki k ikonografiji mrtvaš kega plesa v Bermu in v Hrastovljah, Koper: Založba Annales, 2007.; A. Pedišić, M. Budicin, Elaborat konzervatorsko-restauratorskih istraživanja na drvenom polikromiranom stropu u kapeli sv. Marije na Škrilinah u Bermu i prijedlog radova s troškovnikom, Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb, 2016.; M. Lenković, Ples mrtvaca na beramskim freskama u crkvi sv. Marije na Škrilinah, Obnovljeni Život : časopis za filozofiju i religijske znanosti, Vol. 73. No. 3., 2018.

KMJ