Ime autora: Filippo Zaniberti (Brescia, 1585. – Venecija, 1636.)
Naziv umjetnine: Bogorodica s Djetetom i svecima
Smještaj: Dijecezanski muzej, Šibenik (nekada na bočnom oltaru u crkvi sv. Dominika, Šibenik)
Vrijeme nastanka: između 1599. i 1626. godine
Materijal: ulje na platnu
Dimenzije: visina 230 x širina 140 cm
Naručitelj ili donator: Vincenzio Arrigoni (Brescia, druga pol 16. st. – Šibenik, 1626.) šibenski biskup (1599. – 1626.)

 

Oltarna pala prikazuje Bogorodicu s Djetetom, sv. Katarinu Aleksandrijsku, sv. Katarinu Siensku, sv. Mariju Magdalenu i sv. Vinka Fererskog. U donjem dijelu slike prikazane su u prvom planu dvije svetice. Sv. Katarina Aleksandrijska viđena je u poluprofilu s leđa, pogleda usmjerena prema Bogorodici s Djetetom. Odjevena je u raskošnu haljinu mekih nabora, a desnom rukom pridržava kolo. Na svijetloj kosi, skupljenoj na zatiljku, nosi krunu ukrašenu biserima i draguljima, a u ušima ima biserne naušnice. Uz nju je, na desnoj strani, naslikana sv. Katarina Sienska, u odjeći dominikanskog reda, gotovo u potpunosti ovijena u crni plašt iz kojeg joj izviru tek tanki rub bijelog vela i lice u profilu. Lijevu je ruku podignula u zrak u patetičnoj gesti, a u desnoj drži ljiljan. U drugom planu, na lijevoj strani je prikazan sv. Vinko Fererski odjeven u odjeću dominikanskog reda. Prikazan je kao mlađi muškarac u profilu, pogleda usmjerenog prema Bogorodici. U desnoj ruci drži plamen, a lijevu je položio na prsa. U istoj ravnini, na desnoj strani slike, prikazana je sv. Marija Magdalena odjevena u blijedo crvenu haljinu te plašt svijetlih zelenkastih tonova prebačen preko desnog ramena i lijeve podlaktice, dok u rukama drži posudu s pomastima. Ona je prikazana gotovo frontalno,  glave blago podignute u tričetvrt profilu, pogleda usmjerenog ka Bogorodici s Djetetom. U pozadinskom planu pruža se pusti krajolik niskog horizonta s nebom plavičastih tamnih tonova. Gospa s Djetetom, u gornjem dijelu slike, prikazana je u sjedećem položaju odjevena u blijedo crvenu haljinu i tamno plavi plašt. Lijevom rukom pridržava malenog Krista. Dio njezine kose je skupljen na tjemenu, dok je ostatak raspleten i pada niz ramena. Pogled je usmjerila prema svecima, kao i maleni Krist u njezinom krilu.

Pala se tradicionalno smatrala djelom Palme Mlađega (1548. – 1628.) te se o njoj nije podrobnije pisalo sve do 1989. godine kada ju je Radoslav Tomić pripisao Filippu Zanibertiju uspoređujući je s palom Bogorodica s Djetetom kruni sv. Luciju, sa sv. Agatom i drugim svecima iz crkve sv. Lucije u Castelcucci kraj Trevisa. Šibenska je slika, danas u Dijacezanskom muzeju, nastala za oltar sv. Vinka u crkvi sv. Dominika, a oboje je naručio biskup Vincenzo Arrigoni (1599. – 1626.), porijeklom iz Brescie. Vrlo vjerojatno je baš on odlučio da će sliku izraditi njegov sumještanin Filippo Zaniberti. Kako je biskup Arrigoni bio dominikanac, dao se je pokopati u šibenskoj dominikanskoj crkvi, izgradivši si i grobnicu u neposrednoj blizini oltara.

Na zabatu drvenog pozlaćenog oltara koji je dao podići i koji je, očekivano, posvećen njegovom svecu zaštitniku, biskup Arrigoni dao je izrezbariti svoj obiteljski grb. Pretpostaviti je, temeljem vremenskog raspona Arrigonijeva stolovanja i stilskih karakteristika Zanibertijeve pale, da je ona nastala od sredine drugog do sredine trećeg desetljeća 17. stoljeća, a svakako od 1599. do 1626. godine.

Narudžba šibenskog oltara i pale sv. Vinka Fererskog, odražava izričitu želju biskupa Arrigonija da bude identificiran kao pripadnik dominikanskog reda. No, on očigledno njeguje i veze sa svojim rodnim krajem, angažirajući za izradu oltarne pale slikara rođenog u Bresci, iako se je školovao i djelovao u Veneciji. Arrigoni je kod Zanibertija za vrijeme svoga stolovanja naručio i palu za šibensku katedralu koja prikazuje sv. Sebastijana i sv. Fabijana u prvom planu te sv. Luciju i sv. Dominika u drugom planu. Moguće je da su ovi posljednji naknadno dodani, po želji biskupa, a s ciljem isticanja njegove pripadnosti dominikanskom redu.

 

Bibliografija: D. Farlati, Illyricum sacrum, 1769., str. 484.; R. Tomić, „Prijedlog za Filippa Zanibertija u Šibeniku“, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 28, 1989., str. 143-151.; Katalog izložbe, Na slavu Božju. 700 godina Šibenske Biskupije, Šibenik, 1998., str. 148., 160.; R. Tomić, „Filippo Zaniberti (Brescia, 1585. – Venecija, 1636.) Bogorodica s Djetetom, sv. Katarinom Aleksandijskom, sv. Katarinom Sijenskom, Marijom Magdalenom i sv. Vinkom Fererskim“, Dominikanci u Hrvatskoj, Zagreb, 2008., str. 353 – 354.; kat. S/29