Ime autora: Majstor Matej iz Pule (?)
Naziv umjetnine: Grb podestata Giovannija Dolfina
Smještaj:  Gradska vrata,  Grožnjan, Istra
Vrijeme nastanka: 1484. godina
Materijal: istarski tvrdi vapnenac
Dimenzije: 110×75 cm
Naručitelj: Giovanni Dolfin,  grožnjanski podestat 1484. godine

Okomicom štita u formi konjske glave nižu se tri delfina iz podestatova obiteljskog grba. Štit je okružen girlandom uvezanom vrpcama krajeva izvijenih uokolo podestatovih inicijala. Uglovi pravokutnog polja sa štitom i girlandom ispunjeni su (horror vacui) vegetabilnim ornamentom a podno njega pruža se datacija i laskavi natpis u slavu podestata (MCCCCLXXXIIII / MVNIFICus PACIS CVLTOR MITI()Sque IOANnES / DELPHINus NOBILIS PRETOR IN VRBE [F?]VIT / G. D.). Pravokutno polje kruni trokutasti zabat dajući kompoziciji oblik antičke stele. Na njemu su prikazani Bogorodica s Djetetom i par anđela nespretno raširenih krila. Reljef nije teško pripisati lokalnom majstoru specifičnoga izričaja, aktivnom na području gornje Bujštine.  Prema I. Matejčiću koji je temeljem reljefa iz Buja i iz crkve Gospe Snježne nadomak Čepića pored Šterne predložio da ga identificiramo kao Mateja iz Pule, majstora je karakterizirala „naivna narativnost“ i „dosljedna primjena renesansne morfologije reducirane i transformirane na razinu pučkog izraza“.  Reljef podestata Giovannija Dolfina nad gradskim vratima na kojima se izdiže vjerojatno datira fazu utvrđivanja Grožnjana osamdesetih godina 15. stoljeća.

Bibliografija: G. Vesnaver, Notizie storiche di Grisignana, Capodistria, 1904., R. Ivančević, “Crkva sv. Marije Snježne kod Čepića”, Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti, 2, 1960., 16-30, G. Radossi, „Stemmi di rettori e di famiglie notabili di di Grisignana d’Istria”, Atti Centro di ricerche storiche-Rovigno, XVII., Trieste-Rovigno, 1987.- 1988., 218, I. Matejčić, „Tragom majstora crkve Marije Milosrdnice iz 1497. godine”, Acta Bullearum I., Buje 1999., str. 75-84.

MB