Ime autora: Pietro Nobile (Tesserete, 1774. – Beč, 1854.)

Naziv umjetnine: Umag iz arhivske serije  Viaggio artistico attraverso l’Istria

Smještaj: Državni arhiv u Rijeci, Zbirka arhivskog gradiva Gradskog muzeja u Puli, k. 8, br.15,  broj crteža 33, predmet crteža – Umag (Umago)

Vrijeme nastanka: oko 1815.  godine

Materijal: olovka na papiru

Naručitelj: autor je crtež napravio za vlastite potrebe, a u sklopu službenih putovanja na kojima je iz Trsta pohodio Istru kao javni inženjer francuske i austrijske uprave zadužen za javnu infrastrukturu, arhitekturu i spomenike

Dimenzije: 39 x 25 cm

 

Jedan od dva crteža Umaga iz riječke zbirke crteža Pietra Nobilea prikazuje ulaz u grad s ostatcima gradskih zidina. Glavna gradska vrata u sklopu gradskih utvrda i put kojim im se prilazilo redovni su motivi Nobileovih istarskih putnih skica. Pietro Nobile je u prvom planu skicirao nasuti utvrđeni pristupni put koji je vodio do glavnog ulaza u grad iznad kojeg se izdizala tad već porušena kula od koje se na crtežu raspoznaju ostatci. Pri skiciranju uske, utvrđene prevlake, koju je trebalo proširiti nasipanjem, Nobile se nalazio pokraj crkve sv. Roka podignute nadomak ulaza u grad. U pozadini crteža vide se: glavna gradska komunikacija, današnja Garibaldijeva ulica, dijelom još uvijek sačuvane kuće koje su je tada obrubljivale, kao i do danas sačuvana renesansna kula gradskih zidina. Uz materijalne ostatke na terenu vjernost crteža potvrđuje katastarska snimka utvrđena grada na poluotoku iz 1819. godine. Oba spomenuta izvora ranog 19. stoljeća otkrivaju preciznost arhitektonske vedute grada Umaga iz 1765. godine, prikazanoga s još posve sačuvanim obrambenim prstenom zidina i kula. Crtež Pietra Nobilea izvor je za poznavanje izgleda grada Umaga polovinom drugog desetljeća  19. stoljeća, ali i svjedočanstvo o djelatnosti samog Nobilea kao javnog inženjera u službi rane austrijske uprave, posvećene izgradnji prometnica i drugim modernizacijskim naporima na području Istre.

 

 

Bibliografija:  M. Bradanović, Istra iz putnih mapa Pietra Nobilea, Koper/Capodistria 2012., D. Krmac (ur.), Pietro Nobile: Viaggio artistico attraverso l’Istria. Istarski motivi početkom 19. stoljeća, Motivi istriani di inizio Ottocento/Istrski motivi z začetka 19. stoljetja, Koper/Capodistria, 2016.

MB