Ime autora: nepoznat
Naziv djela: Palača Marochini-Battagliarini
Smještaj: Bakar
Vrijeme nastanka: 1716., obnovljena na prijelazu 18. u 19. st.
Materijal: lomljeni i klesani kamen
Dimenzije: –
Naručitelj ili donator: Ivan Marochini

Palača Marochini, detalj glavnog pročelja i vrta

Palača je smještena u gusto izgrađenom gradskom tkivu Bakra, na padini brijega između starog dijela grada i morske obale. Ona je izdužena dvokatnica pravokutnog volumena, djelomično okružena uređenim vrtom. Zbog kosine terena na kojemu se nalazi, ima podrum u razini zemlje te se do glavnog ulaza u prizemlju uspinje vanjskim kamenim stubištem.

Palača je sagrađena 1716. godine za kapetana Ivana Marochinija, o čemu svjedoči kameni grb s natpisom i datacijom koji se nalazi iznad glavnog ulaza. Iz tog razdoblja potječe njezino vanjsko obličje s nizovima prozora jednostavnih kamenih okvira te istaknutih profiliranih nadstrešnica. Konzervatorska istraživanja pokazala su da su prilikom gradnje djelomično inkorporirane strukture ranije kuće koja se nalazila u njezinu sjevernom dijelu, a od koje su preostale dvije zazidane arkade na istočnom pročelju. Po izgradnji, palača je imala karakterističan venecijanski tlocrt sa središnjom ulaznom, osovinski položenom prostorijom i po dvije bočne sa svake strane. Takva se je organizacija, zbog sustava nosivih zidova, ponavljala i na gornjim etažama. Ona je dokinuta na prijelazu 18. u 19. stoljeće kada su neki zidovi porušeni te uspostavljeni novi kojima su prostorije na etažama formirane poput stanova.

Palača Marochini, zidni oslik u salonu drugog kata s motivima tzv. ‘capricci architettonici’

U istoj je obnovi došlo do oslikavanja stana na drugom katu reprezentativnim prizorima, koji se nazivaju capricci architettonici. Oni prekrivaju zidove središnjeg salona, a prikazuju arhitekturu stupova parapeta i vijenaca kroz koje se pruža pogled na građevine u krajoliku. Oslik podsjeća na istodobni  „Salon s vedutama“ (iz 1789.) u upravnoj zgradi bivše šećerane u Rijeci, ali je ovdje sadržajno i likovno skromniji. Ostale su prostorije drugog kata istovremeno bile oslikane jednostavnim ornamentima cvjetnih vitica, arabeski i iluzionističkih zavjesa.

Palača Marochini, dvorišni portal s natpisom „Studio et labore“

Oko palače je bio uređen i vrt kojeg čini uzdignuta terasa na kojoj su vanjska kamena stubišta, kamene i željezne ograde te kruna bunara. Do terase se pristupa stubišnim krakom omeđenim zidovima u kojima su niše za skulpture, a na samom ulazu s ulice je dvorišni portal klasicističkih obilježja s natpisom „Studio et labore“ (lat. učiti i raditi) koji govori o prosvjetiteljskim nastojanjima vlasnika palače.

Zasad nije utvrđeno tko je bio naručitelj obnove na prijelazu 18. u 19. stoljeće, ali se prema dostupnim biografskim podacima o obitelji, može zaključiti da je to bio netko od braće, Giovanni ili Giuseppe Marochini, unuci Ivana, graditelja palače, koji su početkom 19. stoljeća živjeli u Bakru s obiteljima. U drugoj polovini 19. stoljeća zgrada je pripala obitelji Battagliarini koja je izvela daljnje pregradnje unutrašnjosti i obnovu vanjštine.

Bibliografija: L. Salvator, Der Golf von Buccari und Porto Re, Praha 1871., str. 49-50; G. Kobler, Storia della liburnica città di Fiume, vol. 3, Fiume 1896., str. 169-170; M. Mažić, Prilozi za poviest grada Bakra, Sušak 1896., 43, 59; I. Bojničić, Der Adel von Kroatien und Slavonien, Nürnberg 1899., str. 113; G. Oštrić, Grbovi u gradu Bakru, Rijeka 1996., str. 28; P. Puhmajer, Palača Marochini-Battagliarini. Elaborat konzervatorsko-restauratorskih istraživanja, Zagreb 2017; P. Puhmajer, „Naručitelji i izgradnja stambenih kuća i palača u Bakru 18. i početka 19. stoljeća”, u Umjetnine, naručitelji i donatori. Prvi skup znanstvenog projekta ET TIBI DABO: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine, zbornik, N. Kudiš (ur.), Rijeka 2018. (u pripremi)

PP