Dana 5. rujna 2021. u riječkom Novom listu objavljen je intervju s Marijom Pintarićem povodom javnog online predavanja naslovljenog “Naručitelji i kipari između Rijeke i Ljubljane u 18. stoljeću”, što je održano u sklopu istraživačkih projekata “Et tibi dabo: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine” te “Barokna Rijeka”.