Dana 15. kolovoza 2021. u riječkom Novom listu objavljen je intervju s Ninom Kudiš povodom javnog online predavanja naslovljenog “Slikar Giovanni Pietro de Pomis i riječki kapetan Stefano della Rovere: autor i naručitelj slike Sv. Ana Trojna u crkvi Majke Božje Trsatske”, što je održano u sklopu istraživačkih projekata “Et tibi dabo: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine” te “Barokna Rijeka”.

Intervju je dostupan u PDF obliku:

Intervju je također dostupan i na web stranicama Novog lista: https://www.novilist.hr/ostalo/kultura/slikarska-bastina-ovo-je-jedna-od-najznacajnijih-oltarnih-pala-u-crkvama-rijeke/?meta_refresh=true