Članovi istraživačkog tima Nina Kudiš, Damir Tulić, Mario Pintarić i Marin Bolić uspješno su izlagali na Šestom kongresu hrvatskih povjesničara što se je održao od 29. rujna do 2. listopada 2021. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Kako je tema kongresa bila “Kultura”, sva su se izlaganja bavila kulturnom i umjetničkom baštinom Rijeke 17. i 18. stoljeća.