Katedra za umjetnost ranog novog vijeka pri Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci i istraživački tim projekta ET TIBI DABO: Naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. pozivaju vas na javno online predavanje mag. hist. art. Marina Bolića koje će se održati 23.6.2021. u 18:00 sati.

https://us02web.zoom.us/j/81044342077