Dana 27. listopada 2021. izuzetno je uspješno održan znanstveni skup “Antonio Michelazzi – umjetnost 18. stoljeća između Mediterana i Srednje Europe”, u okviru projekta “Barokna Rijeka”. Osim članova Katedre za umjetnost ranog novog vijeka, na skupu su svoja izlaganja imali prof. dr. sc. Matej Klemenčič (Univerza v Ljubljani), doc. dr. sc. Danko Šourek (Sveučilište u Zagrebu), dr. sc. Petar Puhmajer (Hrvatski restauratorski zavod) i dr. sc. Mateja Jerman (Ministarstvo kulture). Zbog pandemije COVID-19 kongres je održan online, uz pedesetak slušača, od kojih su većina bili studenti Diplomskog i Preddiplomskog studija povijesti umjetnosti pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Izuzetno kvalitetna izlaganja potakla su živu diskusiju te je skup potrajao čak sat vremena dulje od predviđenog.