Drugi međunarodni znanstveni skup u okviru projekta održat će se 16. i 17. rujna 2021. online preko platforme Zoom. Skup će u četvrtak započeti u 9:30, a sljedećeg dana u 10:00. Projektni tim će predstaviti rezultate dosadašnjih istraživanja u sklopu projekta, a predavanja su okupljena pod zajedničkim tematskim nazivom: ,,Art and Adversity: Patrons, Masters and Works of art”.

Zoom link (četvrtak, 16.9.2021.)

https://us02web.zoom.us/j/86493387117

Zoom link (četvrtak, 16.9.2021., 15:00)

https://us02web.zoom.us/j/81405829242

Zoom link (petak, 17.9.2021.)

https://us02web.zoom.us/j/87399368688